16 januari 2023

Undersökningstillstånd Lillträsk nr 1001

Bergsstaten har den 16 januari 2023 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd för området Lillträsk nr 1001 i Luleå kommun.

Bergsstaten har den 16 januari 2023 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Lillträsk nr 1001 i Luleå kommun (Dnr BS 200-619-2022).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägare av fastigheterna LULE BÖLE 9:10, LULEÅ BÖLE 24:5, LULEÅ PRÄSTHOLM 5:21 samt LULEÅ BÖLE S:4 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 20 februari 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-01-16