19 januari 2023

Undersökningstillstånd i Sala

Bergsstaten har den 19 januari 2023 beslutat att bevilja Zaffer Sweden AB undersökningstillstånd för områdena Sala nr 109, Sala nr 110 och Sala nr 111 i Sala kommun.

Bergsstaten har den 19 januari 2023 beslutat att bevilja Zaffer Sweden AB undersökningstillstånd för området Sala nr 109, Sala kommun (Dnr BS 200-609-2022) samt området Sala nr 110, Sala kommun (Dnr BS 200-610-2022) och området Sala nr 111, Sala kommun (Dnr BS 200-611-2022).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägare av Sala Silvergruvan 1:602, Sala Silvergruvan 1:11 samt delägare i Sala Silvergruvan S:1, S:8, S:12, S:13, S:14, S:16, S:18, S:19, S:20, S:21, S:23 och S:24 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 23 februari 2023.

Läs beslut för Sala nr 109 (öppnas i nytt fönster)

Läs beslut för Sala nr 110 (öppnas i nytt fönster)

Läs beslut för Sala nr 111 (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-01-19