31 januari 2023

Undersökningstillstånd Grundträsk nr 310

Bergsstaten beviljar Olandbrava Exploration undersökningstillstånd för området Grundträsk nr 310 i Norsjö och Malå kommuner.

Bergsstaten har den 31 januari 2023 beslutat att bevilja Olandbrava Exploration undersökningstillstånd för området Grundträsk nr 310, Norsjö och Malå kommuner (Dnr BS 200-651-2022).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägare av Malå Grundträsk 13:1 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 7 mars 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-01-31