20 december 2023

Kristineberg K nr 8

Kungörelsedelgivning

Bergmästaren har den 18 december 2023 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB (sökanden) bearbetningskoncession avseende guld, silver, koppar, zink och bly för området Kristineberg K nr 8 i Lycksele kommun (dnr BS 22-117-2022).

Berörda fastighetsägare och övriga kända sakägare delges beslutet genom vanlig delgivning med delgivningskvitto.

Övriga som har rätt att överklaga beslutet om bearbetningskoncession delges beslutet genom denna kungörelse. Den/de som delges beslutet genom denna kungörelse kan överklaga beslutet senast den 22 januari 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-12-20