1 december 2023

Förlängning av Liikavaara nr 1037

Bergsstaten har den 1 december 2023 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB förlängning av undersökningstillståndet Liikavaara nr 1037 i Gällivare kommun

Bergsstaten har den 1 december 2023 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Liikavaara nr 1037 i Gällivare kommun (Dnr BS 201-689-2023).

Alla kända fastighets- och övriga sakägare underrättas beslutet per post.

Övriga underrättas beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-12-01