13 juni 2024

Öppna data

Nu blir SGU:s geologiska data öppna och kostnadsfria

SGU har nu släppt sina geologiska dataprodukter som öppna data, vilket innebär att de blir fria att hämta och använda. SGU:s webbplats har också byggts om så att det ska bli lättare att hitta olika data inom samma användningsområde.

Informationen kan användas i egna GIS-program, för exempelvis analyser, utsökningar och kombinationer med andra data.

Geodataprodukter om malmer och mineral innehåller information om Sveriges mineral- och bergartsförekomster, borrhål och borrkärnor, riksintressen mineral samt mineralrättigheter från Bergsstatens mineralrättsregister, där man kan se ansökta och beviljade bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd.

Här hittar du Bergsstatens information om mineralrättigheter

 

Senast granskad 2024-06-13