5 september 2022

Lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket

Lagen om konsultationsordning i ärenden som kan få särskild betydelse för det samiska folket trädde i kraft den 1 mars 2022.

Regeringen och myndigheter – bland annat Bergsstaten – påverkas av den nya lagen. Det betyder att Bergsstaten från och med den 1 mars 2022 ska konsultera samiska företrädare i vissa frågor som kan få särskild betydelse för samerna.

I första hand ska Bergsstaten konsultera Sametinget och samebyar, men det kan också bli fråga om konsultation med andra samiska organisationer. Samiska företrädare har också rätt att själva initiera konsultationer i ärenden av särskild betydelse för dem.

I första hand kommer konsultationsförfrågningar att skickas ut i ärenden om bearbetningskoncessioner och fastställelse av arbetsplan. Det kan även bli aktuellt i andra ärendetyper hos Bergsstaten.

Konsultationsskyldigheten gäller i ärenden som kommit in till Bergsstaten från den 1 mars 2022.

Läs mer om den nya lagen här (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-09-05