26 augusti 2022

Lagändring som påverkar Minerallagen

Sverige förbjuder utvinning av kol, olja och naturgas och skärper reglerna för utvinning i alunskiffer

Regeringen lämnade den 10 mars 2022 över en proportion till riksdagen med förslag på ändringar i miljöbalken och minerallagen.

Propositionen innehåller förslag på ändringar i miljöbalken och minerallagen. Ändringarna  innebär ett förbud mot utvinning av stenkol, brunkol, råolja, skifferolja och naturgas på motsvarande sätt som har gjorts med uran, samt skärpta regler för utvinning i alunskiffer. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2022.

I minerallagen har därmed stenkol, olja och gasformiga kolväten tagits bort som koncessionsmineral. Minerallagen har också ändrats på så sätt att en koncessionshavare inte längre ska få tillgodogöra sig stenkol, brunkol, råolja, skifferolja eller naturgas som tagits ut i samband med utvinning av koncessionsmineral.

Du kan läsa om lagändringen här (öppnas i nytt fönster).

Senast granskad 2022-08-26