7 april 2022

Bergsstatens handläggningstider

Längre handläggningstider än normalt på Bergsstaten

På grund av hög arbetsbelastning har vi tyvärr längre handläggningstider än normalt.

Vi beklagar detta och jobbar på att lösa situationen så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2022-04-07