7 juli 2023

Förlängning av undersökningstillstånd

Bergsstaten har beslutat om förlängning av undersökningstillståndet Friggeberget nr 1 i Motala kommun

Bergsstaten har den 7 juli 2023 beslutat att bevilja Zinkgruvan Mining Aktiebolag förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Friggeberget nr 1 i Motala kommun (Dnr BS 201-350-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post.

Ägare av fastigheten Motala Braskhult S:1 underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-07-07