21 december 2021

Uppdaterad hantering av Fastighets- och sakägarlistor

Bergsstaten har den 2 juni 2021 driftsatt ett nytt handläggningssystem för Mineralrättssystemet. Det innebär bl.a. en annan hantering av sak- och fastighetsutredningar.

Bergsstaten har den 2 juni 2021 driftsatt ett nytt handläggningssystem för Mineralrättssystemet. Målet har varit att förbättra hanteringen av inkommande underlag till myndigheten.

Som en del i detta har mallarna för sakägaruppgifterna och fastighetsutredningen ändrats enligt bifogade exempel (excel-fil i CSV format).

Ny rutin har tagits fram för inlämnande av fastighets- och sakägarlistor. 

Läs mer här. (öppnas i nytt fönster)

Mallar är framtagna för att minimera felkällor samt säkerställa att import kan ske utan komplikationer:

Mall Fastighetsägarförteckning (öppnas i nytt fönster)

Mall Sakägarförteckning (öppnas i nytt fönster)

Dessa finns också inlagda tillsammans med övriga mallar här. (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-09-01