Kartvisaren visar områden där det finns undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner. Här kan du också se markanvisat område till koncessioner.

Öppna Mineralrättigheter (nytt fönster)