Teckning med bergmaterialmaskiner

VAD ÄR JOBBET?

Anläggningsmaskinförare arbetar vid byggandet av hus, bostadsområden, vägar och anläggningar. De kör maskiner för grävning, lastning, lossning och snöröjning.

Här ger vi en första introduktion till jobbet. Materialet är uppdelat i tre delar:

  1. en inledande del om bergmaterial och säkerhet,
  2. om arbetsuppgifter i en bergtäkt 

Till texterna finns också frågor, som du kan använda för att testa dina kunskaper.

ordbok
Varje sida har en ordbok. Ordboken förklarar svåra ord. Du hittar ordboken uppe i höger hörn. Ord som finns förklarade i ordboken är markerade så här. Klicka på dem för att öppna ordboken.

 

Efter att du har gjort alla övningarna kan du testa dina nya kunskaper om bergmaterial i ett kunskapstest. 

Klicka här för att komma direkt till kunskapstestet!

 

Klicka här för att gå tillbaka till Anläggningsmaskinförare