En bergtäkt. Foto.

ATT ARBETA I EN BERGTÄKT

Jobbet i bergtäkt har oftast med maskiner att göra – det behövs framför allt lastmaskinförare, maskinister och reparatörer, men också kontorspersonal, säljare, laboranter, produktions- och miljöspecialister.

Det är dessutom ganska vanligt att en anställd utför flera av dessa arbetsuppgifter. Till exempel har en grävmaskinist ofta flera moment att sköta: lasta, sköta förkrossen och plocka ut skut – sprängstenar som är för stora för att köra till krossning. Elever som utbildat sig på bygg- och anläggningsprogrammet samt fordonsprogrammen vid yrkesgymnasier är lämpliga för många av dessa yrken. Med erfarenhet och vidareutbildning går det exempelvis utmärkt att bli säljare. Platschefer är ofta medarbetare som arbetat sig upp i företaget, ofta från att vara maskinförare.
Bergmaterialindustrin har länge varit ett mansdominerat yrke – men nu ökar andelen kvinnor stadigt. Och det är bra.

 

frågetecken

  Testa dig själv!

  • Ge exempel på moment som grävmaskinisten kan sköta?
  • Hur hög post går det att nå för den som börjar som maskinförare i en täkt?
  • Vilken framtidstrend ser man väldigt positiv på i branschen?
  • Vad är ”skut” för något?

 

Idag används många specialiserade maskiner för att producera bergmaterial och processen från råmaterial till färdig produkt sträcker sig över flera steg.