En bergtäkt. Foto.

AVTÄCKNING

Avtäckning kallas processen där man avlägsnar det material (för det mesta jord) som ligger ovanpå det berg som ska brytas.

De avbaningsmassor som tas bort sparas i allmänhet. Den används när täkten ska återställas till en miljö som liknar den som fanns innan.

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • Varför är det viktig att spara jordmaterial som ligger ovanpå bergmaterialet?