GENERELL SÄKERHET

När man arbetar med material ur bergtäkterna finns det risk för skador. Därför är det viktigt att alltid sätta säkerheten först inför varje arbetsmoment och att alltid följa säkerhetsföreskrifterna. I detta avsnitt får du lära dig om de vanligaste reglerna för säkerhet inom bergmaterial.

Alla som rör sig i en bergtäkt måste ha nödvändig personlig skyddsutrustning. Till personlig skyddsutrustning hör skyddshjälm, varselklädsel, hörselskydd, skyddsglasögon, andningsmask, skyddsskor med tåhätta och trampskydd, skyddshandskar och säkerhetsbälte med lina. Viss skyddsutrustning är alltid obligatorisk, annan kan bäras när det behövs.

Åtgärder för att minska risken för olyckor

Verksamhet i täkter innebär arbete med stora, tunga fordon och maskiner. Det är viktigt att planera för säker och organiserad fordonsā€ och maskinanvändning.

 • Arbetsplatsen ska förses med låsbara nödstopp som kan stänga all elektricitet i hela anläggningen.
 • Maskinpark och annan utrustning ska regelbundet ses över så att det inte finns några onödiga riskmoment, till exempel efter oljeläckage eller trasiga stegar.
 • Diesel förvaras i dubbelmantlade tankar eller tankar som står i förslutna behållare. Om det blir ett oljeläckage ska det finnas Absorbtionsmedel nära tillgängligt.
 • Platser där material tippas ska vara försedda med någon form av barriär så att fordon inte kan köra över kanten. När fjärrstyrda fordon eller maskiner är i gång ska täkten vara stängd för obehöriga.
 • Vid mörker ska belysningen vara tänd. Belysningen ska monteras i master så att arbete inte någonstans sker i skugga.
 • Det är viktigt att förebygga och begränsa att damm sprids. Dammet kan innehålla kvarts/ sten, trä, asbest, PCB, mikroorganismer eller andra hälsoskadliga kemikalier.
 • Fallolyckor är en av de vanligast förekommande arbetsolyckorna i en täkt. Ha därför koll på var fallriskerna finns och se till så att inget kan hända.

 

frågetecken
  Testa dig själv!

 • Vad ska finnas på arbetsplatsen för att stänga ner all elektricitet i en nödsituation?
 • Vilka sorts arbetsolyckor är vanligast i en täkt?
 • Hur ska diesel förvaras?
 • Vad ska finnas vid platser där material tippas?