En man med varselväst och hjälm pratar i en walkie-talkie. Foto.

ATT JOBBA I BERGMATERIALINDUSTRIN

Vårt samhälle är beroende av att använda bergmaterial. Det behövs för att bygga hus, broar, tunnlar, vägar och järnvägar.

Alla dessa användningsområden ställer olika krav på bergmaterialet. Till exempel är ballast en grundläggande del i byggen och anläggningar. Det gör man oftast av krossat berg från bergtäkter, ibland av naturgrus och återvunnet material. Det är bra om bergtäkterna kan ligga så nära byggplatsen som möjligt, eftersom transportkostnaderna är höga och bergmaterialtransporter med lastbil blir till nästan hälften av all godstrafik på våra vägar.

Eftersom medelåldern inom bergmaterialindustrin är hög behövs många nya medarbetare. Dessutom innebär teknikutvecklingen att företagen behöver ny kompetens för att hänga med i framtiden!

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • Vad använder man bergmaterial till?
  • Vad kallas bergmaterial som har krossats och används i byggen och anläggningar?
  • Varifrån kommer ballasten?
  • Hur stor andel av godstrafiken utgör bergmaterialtransporterna?