SIKTNING

Det krossade material går sedan till en eller flera siktar, som delar upp materialet efter kornens storlek.

I de allra flesta fall finns det flera siktsteg som skapar de önskade storlekarna – så kallad sorteringar. Produkterna beskrivs ofta med ett storleksintervall i millimeter för kornen som ingår i produkten, exempelvis 8/16 . Det är sikten som producerar den färdiga produkten. Det går inte att få fram en produkt av tillräckligt hög kvalitet som är säljbar direkt från krossen.

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • Varför gör man krossningen i flera steg?
  • Hur delar man in olika produkter inom bergmaterialindustrin?
  • Hur får man en säljbar produkt av tillräcklig hög kvalitet?