LAGRING I UPPLAG

Det färdiga bergmaterialet måste sedan lagras på ett sätt så att dess kvalitet inte försämras.

Vanligast är Öppna upplag som måste vara tillräckligt stora för att materialhögarna inte ska ligga så tätt att de rinner ihop och blandas. Marken bör vara jämn och tillräckligt stabil för att kunna bära de lagrade massorna. Kvalitetskraven på färdigt bergmaterial gör att även lagring i silo blir vanligare. Fördelen med silo är att det blir lättare att blanda olika material efter kundens behov. Lagring i silo är kostsamt, men medför många fördelar jämfört
med öppna upplag, exempelvis:

  • Silos är självtömmande och inga lastmaskiner behövs.
  • Silos medför färre problem med damm än vad lagring i öppna upplag utgör.
  • Silos skyddar för nederbörd och om de är utrustade med uppvärmningsanordning skyddar de mot kyla och frysning.

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • Varför blir lagring i silo allt vanligare?