En grävskopa lastar grus. Foto.

LASTNING OCH TRANSPORT

Det är viktigt att ha en väl samordnad och växelverkande maskinpark med olika typer av fordon.

Vanliga fordon för transport av material inom täkt är:

Grävmaskin

Grävmaskiner används för många uppgifter inom en täkt. Vanligen sker avtäckning med grävmaskin och syltan, det vill säga bergbitarna som ligger framför stuffen (brytningsfronten) efter sprängning, kan lastas med en grävmaskin vidare till kross eller dumper. Grävmaskinen lyfter bort skut som har fastnat i krossens öppning och vid skutknackning är det vanligt att hydraulhammaren monteras på en grävmaskin. Den är också ett lämpligt arbetsfordon för skrotning, skutsortering och lastning av svårschaktade massor.

Hjullastare

Hjullastare, eller lastmaskiner som de också kallas, är nödvändiga för materialförflyttning i täkt. De passar för många ändamål såsom lastning av sprängt berg till dumper, lastning av krossat berg till nästa steg i produktionen, transport inom korta avstånd, transport av färdiga produkter från slutsiktning till lagringsplatser samt lastning transport från täkten. De kan även användas som hjälp vid avtäckning, losstagning och skuthantering.

Dumper och truck

Dumprar och truckar används bland annat för att transportera sprängt berg till kross och för längre transportsträckor inom täktområdet till exempel mellan bandupplag och sidoupplag. Dumpern är midjestyrd och kan köras i terräng, medan en truck saknar midjestyrning och är beroende av vägar.

Lastbil

I en del täkter används lastbilar istället för stora truckar. Det finns utredningar som tyder på att lastbilar har många fördelar jämfört med truckar, till exempel lägre inköpspris, bränsleförbrukning, utsläpp av koldioxid och kväveoxider samt däck‐, reparations‐ och underhållskostnader. Dessutom har lastbilar högre maxhastighet och kan förflyttas mellan täkter, besiktning och annat för egen maskin.

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • Vilka fordon kan finnas i en täkt?
  • Vilka fördelar har användningen från lastbilar istället för truckar?