TRANSPORT TILL KUNDEN

Produkterna lastas slutligen på lastbilar som kommer och hämtar produkterna.

De bilar som hämtar produkten kan vara ägda av täktägaren eller av kunden, men för det mesta är det inhyrda entreprenörer i form av lokala åkerier. Maskinföraren och lastbilsföraren ansvarar tillsammans för att bilen inte blir för tungt lastad. På grund av vikten är bergmaterial mycket dyrt att transportera och vid cirka tre mils transport är kostnaden lika stor som materialet i sig. Det innebär att bergmaterial nästan alltid är en regionalt producerad råvara.

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • Vem är ansvarig för att bilen är lastad på rätt sätt?
  • Varför är det viktig att täkterna är nära kunden?