En grävskopa kör i en grustäkt. Foto.

KROSSNING

Efter sprängningen måste materialet transporteras till en kross.

Materialet lastas på en lastbil, dumper, truck eller lastmaskin och körs till krossningen. Det finns även mobila krossar då samma grävmaskin som lastar ut det sprängda materialet tippar det i krossen. Det finns ingen kross som kan förvandla stora stenblock direkt till finkornigt material, därför görs krossningen i flera steg och med olika typ av krossar, t.ex. käftkrossar och gyratoriska krossar.