Kunskapstest

Nu har du gått igenom alla delarna om bergmaterial. Här är ett test med frågor för att se hur mycket du har lärt dig. Lycka till!

Fråga 1

Vad betyder ”pallsprängning”?

Fråga 2

För vilken lastning behöver man ingen lastmaskin?

Fråga 3

Vad heter processen som följer efter krossningen?

Fråga 4

Vad är skillnaden mellan en dumper och en truck?

Fråga 5

Vad kallas en lastmaskin ofta i bergtäkt?

Fråga 6

Varför ska materialhögar på ”öppna upplag” inte ligga för nära?

Fråga 7

Vad kallas för ”ballast”? 

Fråga 8

Vad heter verktyget som kan monteras på en grävmaskin för att knacka loss vissa bergarter?

Fråga 9

Vilka sorts arbetsolyckor är vanligast i bergtäkter?

Fråga 10

Vad gör man för att förhindra att fordon kör över kanten på en plats där material tippas?

Fråga 11

Vem ansvarar för att lastbilarna inte blir för tungt lastade? 

Fråga 12

Vilken produktbeskrivning är vanligast för bergmaterial?

Fråga 13

Hur stor andel av godstrafiken på våra vägar står bergmaterialtransporter för? 

Fråga 14

Går det att producera en säljbar produkt av tillräckligt hög kvalitet bara med krossen?

Fråga 15

Efter vilken transportsträcka kostar transporten mer än bergmaterialet som transporteras?