Kunskapstest

Nu har du gått igenom alla delarna om bergmaterial. Här är ett test med frågor för att se hur mycket du har lärt dig. Lycka till!

Fråga 1

Vad betyder ”pallsprängning”?

Fråga 2

Vad är skillnaden mellan en dumper och en truck?

Fråga 3

Vad kallas en lastmaskin ofta i bergtäkt?

Fråga 4

Går det att producera en säljbar produkt av tillräckligt hög kvalitet bara med krossen?

Fråga 5

Vilka sorts arbetsolyckor är vanligast i bergtäkter?

Fråga 6

Vem ansvarar för att lastbilarna inte blir för tungt lastade? 

Fråga 7

Hur stor andel av godstrafiken på våra vägar står bergmaterialtransporter för? 

Fråga 8

Vad heter verktyget som kan monteras på en grävmaskin för att knacka loss vissa bergarter?

Fråga 9

Efter vilken transportsträcka kostar transporten mer än bergmaterialet som transporteras?

Fråga 10

För vilken lastning behöver man ingen lastmaskin?

Fråga 11

Vad gör man för att förhindra att fordon kör över kanten på en plats där material tippas?

Fråga 12

Vad kallas för ”ballast”? 

Fråga 13

Varför ska materialhögar på ”öppna upplag” inte ligga för nära?

Fråga 14

Vilken produktbeskrivning är vanligast för bergmaterial?

Fråga 15

Vad heter processen som följer efter krossningen?