Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Hantering av data och information

24 §

Data från övervakningsstationerna och information i övrigt som hanteras inom ramen för övervakning enligt dessa föreskrifter ska historiehanteras i metadata eller på annat lämpligt sätt för att säkerställa spårbarhet av förändringar bakåt i tiden.

Det är viktigt att rutiner utarbetas för spårbarheten hos förändringar som rör övervakningens olika delar, som exempelvis förändrade provtagningsplatser, analyssammansättning, analysmetodik, frekvens och grupptillhörighet. Det ska vara möjligt att bearbeta och utvärdera hela övervakningsmaterialet även för personer som inte har varit med från början.

Senast ändrad 2022-09-01

Skriv ut