Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Analysvärden under kvantifieringsgränsen

25 §

För analysvärden som ligger under kvantifieringsgränsen, ska värdet fastställas till halva kvantifieringsgränsen vid beräkning av medelvärden. Blir det beräknade medelvärdet lägre än kvantifieringsgränsen anges medelvärdet vara ”under kvantifieringsgränsen”.

 

26 §

Bestämmelserna i 25 § ska inte tillämpas då analysvärdet utgör den sammanlagda summan för en viss grupp parametrar, inklusive deras relevanta metaboliter, nedbrytningsprodukter och reaktionsprodukter. I dessa fall ska resultat under kvantifieringsgränsen för varje enskild parameter fastställas till noll.

25 och 26 §§ beskriver hur man ska hantera värden under kvantifieringsgränsen vid medelvärdesberäkningar. Kvantifieringsgränsen är den lägsta koncentration vid vilken mängden av ett ämne kan kvantifieras med acceptabel riktighet och precision, med den tillämpade metoden. Det är resultat lika med och över kvantifieringsgränsen som laboratorierna rapporterar i sina analysprotokoll. Analysvärden under kvantifieringsgränsen anges i regel med mindre-än-tecken (<) före värdena. Ibland anges de även som spårhalter.

Senast ändrad 2022-09-01

Skriv ut

Relaterad information