Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Identifiering av trender

Omarbetning av vägledningen pågår. Text tillkommer allt eftersom den blir klar. 

§

3 kap. 9 § Vattenmyndigheten ska identifiera betydande och ihållande uppåtgående trender av förorenande ämnen och indikatorer angivna i tabell 1 i bilaga 3 samt betydande och ihållande uppåtgående trender som har brutits.

 

§

6 kap. 7 § Vattenmyndigheten ska redovisa förorenande ämnen och indikatorer med betydande och ihållande uppgående trender eller brutna trender enligt 3 kap. 9 §. Vattenmyndigheten ska även redovisa de metoder som använts vid trendana­lyserna.

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut