Identifiera och avgränsa

Det allra första steget är att identifiera och avgränsa grundvattenmagasinet. Det är en förutsättning för att kunna arbeta vidare. Använd gärna följande frågor:

  • Var ligger grundvattenmagasinet?
  • Är hela grundvattenmagasinet intressant eller finns det anledning att undersöka endast en mindre del?
  • Vad har grundvattenmagasinet för gränser? Använd till exempel SGUs kartvisare, exempel visas i bild nedan.
  • Är det aktuella magasinet klassat som en grundvattenförekomst i vattenförvaltningen?
  • Har grundvattenmagasinet en unik identitet? Om det är en grundvattenförekomst: använd det ID som finns i VISS.
  • Har grundvattenmagasinet ingått i SGUs grundvattenkartering? (mer information finns i blå ruta nedan)

Avsnittet hänvisar till begreppen unik identitet samt lokalisering och gräns i SGU-FS 2013:1 § 6 och avsnitt Beskrivning av grundvattenförekomster i Vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten.

kartvisaren grundvattenmagasin

Senast ändrad: 2019-05-23

Skriv ut