För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Identifiera och avgränsa

Det allra första steget är att identifiera och avgränsa grundvattenmagasinet. Det är en förutsättning för att kunna arbeta vidare. Använd gärna följande frågor:

  • Var ligger grundvattenmagasinet?
  • Är hela grundvattenmagasinet intressant eller finns det anledning att undersöka endast en mindre del?
  • Vad har grundvattenmagasinet för gränser? Använd till exempel SGUs kartvisare, exempel visas i bild nedan.
  • Är det aktuella magasinet klassat som en grundvattenförekomst i vattenförvaltningen?
  • Har grundvattenmagasinet en unik identitet? Om det är en grundvattenförekomst: använd det ID som finns i VISS.
  • Har grundvattenmagasinet ingått i SGUs grundvattenkartering? (mer information finns i blå ruta nedan)

Avsnittet hänvisar till begreppen unik identitet samt lokalisering och gräns i SGU-FS 2013:1 § 6 och avsnitt Beskrivning av grundvattenförekomster i Vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten.

kartvisaren grundvattenmagasin

Senast ändrad: 2019-05-23

Skriv ut