Motiv till val av grundvattenmagasin

I början av arbetet är det viktigt att tydliggöra motiven till varför just detta (eller denna del av ett) grundvattenmagasin studeras. Det ger vägledning om vilken noggrannhet som behövs på materialet som ska samlas in i kommande steg.

Förslag på frågor att besvara:

  • Vad är motiven till att granska just detta grundvattenmagasin?
  • Finns det speciella problem kopplade till grundvattenmagasinet?
  • Är det konstaterade problem eller grundar de sig på misstankar? 

Senast ändrad 2019-05-23

Skriv ut