Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Beskrivning av grundvattenförekomster

Omarbetning av vägledningen pågår. Text tillkommer allt eftersom den blir klar.

§

2 kap. 1 § För samtliga grundvattenförekomster ska vattenmyndigheten identifiera följande attribut:

 1. unik identitet,
 2. lokaliering och gräns,
 3. geografisk region,
 4. grundvattenförekomststyp,
 5. tillrinningsområde,
 6. över- och underliggande grundvattenförekomster,
 7. grundvattenförekomstens sårbarhet,
 8. grundvattenanslutna ytvattenförekomster,
 9. skyddsvärda grundvattenberoende terrestra ekosystem,
 10. övriga grundvattenberoende skyddade områden, och
 11. gruppering, om grundvattenförekomsten ingår i sådan.

 

§

6 kap 1 § Vattenmyndigheten ska redovisa information per grundvattenförekomst från inledande kartläggning enligt 2 1 § och fördjupad kartläggning enligt 3 kap. 2 § samt resultat av riskbedömning enligt 3 kap. 1 §.

 

§

6 kap 3 § Vattenmyndigheten ska redovisa information om grundvattenberoende skyddade områden och ange 

 1. områdets geografiska avgränsning i standardiserat GIS­format,
 2. unik identitet för det skyddade området, om sådan finns,
 3. områdets namn,
 4. enligt vilket eller vilka EU-­direktiv som området är utpekat,
 5. svensk lagstiftning som skyddar området, och
 6. syftet med skyddet. 

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut