Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Identifiering av mänskliga verksamheter

Omarbetning av vägledningen pågår. Text tillkommer allt eftersom den blir klar. 

§

2 kap. 3 § Vattenmyndigheten ska utifrån listan i bilaga 1a identifiera mänskliga verksamheter som grundvattenförekomsten är eller kan förutses lir utsatt för.

 

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut
;