Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Identifiering av mänskliga verksamheter

Omarbetning av vägledningen pågår. Text tillkommer allt eftersom den blir klar. 

§

2 kap. 3 § Vattenmyndigheten ska utifrån listan i bilaga 1a identifiera mänskliga verksamheter som grundvattenförekomsten är eller kan förutses bli utsatt för.

 

§

Bilaga 1 a. Lista med mänskliga verksamheter som ska användas enligt 2 kap. 3 §.

 • Punktkällor – förorenade områden
 • Punktkällor – deponier
 • Punktkällor – IED­industri
 • Punktkällor – inte IED­industri
 • Punktkällor – lakvatten från gruvdrift
 • Punktkällor – vattenbruk
 • Punktkällor – andra signifikanta punktkällor
 • Diffusa källor – jordbruk
 • Diffusa källor – transport och infrastruktur
 • Diffusa källor – enskilda avlopp
 • Diffusa källor – skogsbruk
 • Diffusa källor – urban markanvändning
 • Diffusa källor – andra signifikanta diffusa källor
 • Diffusa källor – förorenad mark/gammal industrimark
 • Diffusa källor – materialtäkt
 • Vattenuttag – jordbruk
 • Vattenuttag – kommunal eller allmän vattentäkt
 • Vattenuttag – tillverkningsindustri
 • Vattenuttag – andra relevanta uttag
 • Konstgjord vattenåterföring
 • Annan signifikant påverkan
 • Grundvattennivåförändringar
 • Okänd påverkan
 • Historisk förorening

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut