Kartor och andra underlag

Här beskrivs exempel på kartor och andra underlag som kan utgöra ett stöd i arbetet med våtmarksåtgärder.

Hos SGU finns geografisk information som beskriver geologi och grundvatten i hela landet. En stor del av SGU:s data åskådliggörs i en kartvisare som finns på myndighetens hemsida. Från SGU:s hemsida kan dessutom visningstjänster (WMS) laddas ner fritt. Dessa kan användas i t ex GIS för att jämföra SGU:s geografiska information med andra kartmaterial.

Den som vill ha tillgång till data för att göra olika typer av analyser i GIS-applikationer kan beställa data från SGU:s kundtjänst. De som är med i Geodatasamverkan har fri tillgång till dessa data medan de för andra är belagda med en avgift.

Senast ändrad 2021-11-24

Skriv ut