Handledning Geologisk handledning för våtmarksåtgärder

Kartor och andra underlag

Här beskrivs exempel på kartor och andra underlag som kan utgöra ett stöd i arbetet med våtmarksåtgärder.

Hos SGU finns geografisk information som beskriver geologi och grundvatten i hela landet. En stor del av SGU:s data åskådliggörs i en kartvisare som finns på myndighetens hemsida. Från SGU:s hemsida kan dessutom visningstjänster (WMS) laddas ner fritt. Dessa kan användas i t ex GIS för att jämföra SGU:s geografiska information med andra kartmaterial.

Den som vill ha tillgång till data för att göra olika typer av analyser i GIS-applikationer kan beställa data från SGU:s kundtjänst. De som är med i Geodatasamverkan har fri tillgång till dessa data medan de för andra är belagda med en avgift.

Senast ändrad 2021-11-24

Skriv ut

Hjälp oss göra handledningen bättre

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra denna handledning så att du som användare hittar rätt information om våtmarksåtgärder. Hjälp oss genom att svara på vår enkät. Dina svar är anonyma. 

Svara på enkäten!