Handledning Geologi i översikts­planering

Eko­system­tjänster

I arbetet med ekosystemtjänster är det viktigt att förstå de geologiska förutsättningarna. Det gäller till exempel jordbruksmark, skogsproduktion, tillgång på vatten, fiskproduktion och kulturella tjänster.

Ekosystemtjänster kan vara mer eller mindre synliga. Livsmedel, kulturarv och naturupplevelser är synliga tjänster. De synliga tjänsterna är i hög grad beroende av de osynliga tjänsterna så som upptag av koldioxid och nedbrytning av näringsämnen och gifter.

Geologiska kunskapsunderlag är framförallt användbart för att förstå konsekvenser av förändrad mark- och vattenanvändning. Vidare utgör kunskapsunderlagen en förutsättning för att analysera ekosystemtjänsters motståndskraft och utvecklingspotential.

Två exempel på områden där geologiska kunskapsunderlag är användbara är:

  1. När geologiska bildningar används för rekreation, upplevelser och utbildning inom kulturella ekosystemtjänster.
  2. Inom havsplanering för att förstå vilka områden som är viktiga att skydda för att havets ekosystem inte skall slås ur spel.

Senast ändrad 2020-03-06

Skriv ut