Generell säkerhet

GENERELL SÄKERHET

När man borrar finns det alltid en risk för att skada sig, men genom att följa regler och bestämmelser kan man minska riskerna. I detta avsnitt får du lära dig om de vanligaste reglerna för säkerhet inom borrning.

Arbetsmiljö och säkerhet är viktigt i Sverige och höga krav ställs av både myndigheter och företag. Statistik från EU visar att Sverige är ett av de säkraste länderna att arbeta i. Säkerheten för arbetare behöver utvecklas hela tiden för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt.

Varje borrning är unik

Man borrar nästan alltid utomhus, och det innebär nya miljöer och väderförhållanden inför varje uppdrag. Det betyder att borrmaskinen behöver anpassas för varje plats för att man ska kunna utföra arbetet, men även för att se till att man kan borra på ett säkert sätt. Borrmaskinen är ofta utrustad med funktioner som är till för att skydda borrteknikern. Genom att följa reglerna kan man borra på säkrast möjliga sätt.

Den här utrustningen behöver du!

Nedan följer en enkel checklista med personlig skyddsutrustning som man ska använda.

 • Se alltid till att ha hjälm, reflexväst, skyddsskor och handskar. Dessa ska man alltid ha på sig, även när maskinen inte aktivt borrar.
 • När man borrar ska man använda hörselskydd och skyddsglasögon.
 • Om borrningen innebär mycket damm behöver man använda ett andningsskydd. För att undvika damm spolar man ofta vatten kring borrningen. I vissa fall använder man dammsugare.

Åtgärder för att minska risken för olyckor

Arbetsplatsen ska planeras och anläggas för att minska olycksrisken så mycket som möjligt. Detta kan man göra genom att följa stegen nedan.

 • Se till att det är ordning och reda på arbetsplatsen. Rör eller annan utrustning ska förvaras och inte ligga utspritt.
 • Brandsläckare och första hjälpen-utrustning ska alltid finnas till hands.
 • Det ska finnas bra belysning.
 • Undvik halka på arbetsplatsen, till exempel genom att sanda. Bland annat lera och is kan orsaka halka.
 • Arbetsplatsen ska vara inhägnad så inte obehöriga kommer för nära och kan skada sig.
 • Var noga med att hålla slangar och kablar borta från vassa ytor eller platser där de kan klämmas och gå av.

Alla maskiner på arbetsplatsen ska ha en instruktionsbok. Risker med maskinen finns angivna i instruktionsboken och med skyltar på maskinen.
Oftast finns det en arbetsledare som ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen. När man arbetar ensam behöver det alltid finnas bra kommunikationsmöjligheter mellan borrteknikern och arbetsledningen. Det måste gå att larma om något händer.

 

frågetecken
  Testa dig själv!

 • Vad är arbetsmiljö?
 • Varför behöver man andningsskydd när man borrar?
 • Varför ska arbetsplatsen vara inhägnad?