Hammarborrning

Olika borrmaskiner

Man kan borra åt flera håll, även horisontellt eller i sidled. Det finns olika typer av maskiner som passar för olika typer av borrning.

SE BILDER

GEOTEKNISK BORRNING

Geoteknisk borrning är något man gör främst för att undersöka hur den översta delen av marken ser ut. Vilken teknik man väljer beror på hur berget och jorden ser ut och vad man vill undersöka.

För att kunna bygga säkert och ekonomiskt behöver man förstå hur marken man ska bygga på ser ut och beter sig. Det gäller både under själva byggandet och när konstruktionen är färdig. Exempel på konstruktioner är hus, broar, tunnlar och vägar.

Så här görs en geoteknisk borrning

Ett byggarbete inleds alltid med en geoteknisk undersökning av platsen. I en geoteknisk undersökning kan olika typer av borrning ingå. Vilken typ av borrning som ingår beror på vad man vill undersöka.

Ofta vill man i en geoteknisk borrning undersöka jordlagren och hur djupa de är. Med jordlager menar man de typer av jord som marken består av. Ofta finns det flera lager av jord.

 

frågetecken

  Testa dig själv!

  • Vad är ett jordlager?

 

Arbetet utförs ofta av en så kallad geotekniker. Hon eller han använder bil och släp för att transportera en mindre borrigg till undersökningsplatsen. Geoteknikern tar jordprover genom att borra. Proverna tas med till ett laboratorium där de analyseras. På så sätt får man reda på vad jorden innehåller.

Undersökningen ger viktig information om vilka typer av förstärkning som behövs, till exempel pålning.

 

frågetecken

  Testa dig själv!

  • Varför inleds ett byggarbete med en geoteknisk undersökning?
  • Beskriv en geoteknikers arbete.