Grundläggningsborrning

Spont används som stöd

För att hålla undan jord eller vatten när man borrar schakt kan man behöva ett stöd. En spont är ett stöd av betong eller stål.

SE BILDER

GRUNDLÄGGNINGSBORRNING

Grundläggningsborrning är samlingsnamnet på borrning som man gör för att göra marken stabilare. Man stabiliserar marken vid olika infrastrukturprojekt. Infrastrukturprojekt kan till exempel vara när man bygger hus, vägar, broar och tunnlar.

Man grundläggningsborrar för att stabilisera den mark man bygger i eller på. 

När man bygger i eller på marken belastas den. Till exempel kan tunga hus göra att marken sätter sig. Det innebär att den sjunker ihop. Det kan orsaka skador på det som man har byggt.

Ligger marken i en sluttning kan jorden röra på sig i ett skred.

Genom att stabilisera marken hindrar man den från att sjunka ihop eller röra på sig.

 

frågetecken
  Testa dig själv!

 • Vad hindrar man genom att stabilisera marken?

 

Så här görs grundläggningsborrning

Man grundläggningsborrar för att stabilisera marken.

Pålar och stag

Pålar och stag drivs eller borras ned i marken. På så sätt kan man bygga hus, broar och annat som inte hade hållit ihop utan borrning.

 • En påle är en stor stolpe av trä, järn eller betong. Den hjälper till att fördela trycket från det man bygger, till exempel ett stort hus.

När man driver ned en påle, trycks den ned i marken.

 • Stag är stållinor eller stålrör som borras och gjuts fast i berget och som hjälper till att hålla uppe en konstruktion, till exempel en mast eller en bro.

Stag och pålar används också för att säkra sluttande mark så att den inte rör sig när den belastas.

 

frågetecken

  Testa dig själv:

 • Pålar och stag används för att stabilisera marken. Vilken funktion har :
  • en påle?
  • ett stag?

Olika borrtekniker

Det finns många olika tekniker för grundläggningsborrning. Det som styr vilken teknik som används är:

 1. hur jorden och berget ser ut
 2. vilka belastningar marken tål
 3. om det finns risk för skred och ras
 4. vilken typ av påle man ska använda.

Att borra istället för att gräva

Att borra är många gånger ett alternativ till att gräva långa eller djupa schakt i jordlagren. Det gäller till exempel när ledningar och rör ska läggas ned i marken.

När man gräver upp vägar, asfalt eller planterade växter, behöver man sedan rekonstruera, det vill säga återställa, marken. Det innebär till exempel att asfalten behöver läggas om och växterna planteras igen. Det behöver man inte göra om man borrar horisontellt (i sidled) istället. Att borra kan också vara ett alternativ till att spränga bort berg.

Det finns teknik för att styra en borrning på djupet och horisontellt i sidled. Styrningen sker från markytan. Med sådan teknik kan man skapa långa schakt för ledningar som ska ligga under känsliga markytor.

 

frågetecken
  Testa dig själv!

 • När ledningar och rör ska läggas i marken, kan borrning vara ett bättre alternativ än att gräva. Varför?