Vattenbrunn

Foderrör

För att det inte ska komma ner jord i brunnen använder man ett foderrör som skydd. Röret går från markytan hela vägen ner till berget där det tätas med cement.

SE BILDER

BRUNNSBORRNING: VATTEN

Bergborrade brunnar är den vanligaste typen av brunnar i Sverige. Det finns två huvudsakliga orsaker till att borra brunn. Denna övning handlar om den vanligaste orsaken, nämligen att få tillgång till dricksvatten.

När man borrar efter vatten är det vanligt att man borrar förbi jordlagren ända ner till berget. För att inte få in jord och föroreningar i brunnen säkrar man röret med ett extra tjockt rör som kallas foderrör.

För att inte ytligt vatten (som exempelvis regnvatten) ska rinna in i brunnen tätar man utrymmet mellan röret och berget med cement, och fortsätter sedan att borra tills man når grundvatten som har lagrats i sprickor i berget. Borrningen görs med en sänkhammare. Det är en hammare som både slår på och roterar en borrkrona i hålet. 

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • Vilken är den vanligaste orsaken till att borra en brunn?
  • Vilken funktion har ett foderrör?

 

Tillgång till dricksvatten

I Sverige får omkring 1,2 miljoner människor sitt dricksvatten från brunnar som inte är kopplade till kommunens vattentäkter. Det finns fler än 800 000 brunnar som ger vatten till både permanentboende och fritidsboende.

Varje år borras dessutom mellan 5 000 och 10 000 nya vattenbrunnar. I en dricksvattenbrunn kan det finnas en pump i borrhålet som pumpar upp vatten.