Geobrunn. Illustration.

BRUNNSBORRNING: GEOENERGI

Bergborrade brunnar är den vanligaste typen av brunnar i Sverige. Det har blivit allt mer populärt att borra brunnar för att utvinna geoenergi.

När man borrar en geoenergibrunn använder man en sänkhammarborr. Borren både slår och roterar nedåt genom jordlagren och ner till berget.

Ett skyddande foderrör används för att skydda brunnen från jord och föroreningar som kan komma in i brunnen. När man har borrat ner till berg tätar man utrymmet mellan röret och berget med cement och fortsätter en bit till.

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • Vilken funktion har ett foderrör?

 

Geoenergibrunn

En geoenergibrunn leder upp värme från solen som har lagrats i berg, jord och vatten. I en geoenergibrunn finns en värmeväxlare (även kallad kollektorslang) som är fylld med en vätska i borrhålet. Genom denna vätska leds värme eller kyla från berget till värmepumpen i huset.

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • Vad leds upp ur en geoenergibrunn?

 

Det är vanligt att en geoenergibrunn används för att värma upp en- och tvåfamiljshus. Fördelarna med geoenergi är att det är en förnyelsebar, gratis och lokal energikälla. Varje år borras mellan 25 000–30 000 energibrunnar.

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • Geoenergibrunnar värmer upp hus. Hur stora hus kan en geoenergibrunn vanligtvis värma upp?