Kärnborrning

Borrkärna

Det man vill åt när man kärnborrar är ett prov av berget som kallas "borrkärna". Det ser ut som ett rör av berg. Man undersöker borrkärnan för att lära sig mer om bergets egenskaper, till exempel om det finns sprickor eller värdefulla mineral.

SE BILDER

KÄRNBORRNING

Kärnborrning är en metod som används när en kärna av jord eller berg måste tas ut för att undersökas. Man undersöker kärnorna för att se stabiliteten i marken, eller för att hitta intressanta mineral.

Kärnborrning är viktigt vid prospektering eller annan undersökning av marken, som till exempel när man måste undersöka marken för att bygga infrastruktur. Genom att borra ut en kärna av berget eller jorden kan vi lära oss mer om hur det ser ut under oss. 

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • Varför vill man borra kärnor ur marken för att undersöka dem? Ge två exempel.

 

Infrastruktur

Vid husbyggen eller tunnelbyggen så måste bergets egenskaper undersökas, till exempel för att se om det finns sprickor. Om det finns mycket sprickor i borrkärnan kan det betyda att berget är dåligt och måste förstärkas, exempelvis med pålar eller bultar.

Prospektering

Prospektering innebär att undersöka berget efter intressanta mineral och metaller. Man tar ut en kärna för att lättare se vad berget innehåller. Om det finns mycket värdefulla mineral så kan det vara intressant att öppna en gruva på platsen.

Så här görs kärnborrning

Borrmaskinen borrar sig ned i marken och tar upp en kärna av materialet. Man kan borra

  1. rakt ned
  2. i lutning
  3. rakt upp om man befinner sig i en underjordsgruva eller en tunnel.

Borrmaskinerna som används är ofta små och har många delar. Borrkronan är ofta av diamant, en så kallad diamantborr, för att kunna ta sig genom marken. Diamant är ett mycket hårt material som borrar sig igenom allt berg. På grund av diamanterna används ofta namnet diamantborrning för kärnborrning.

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • Vad vet du om maskinerna som används till kärnborrning?

 

Man kan kärnborra i både berg och jord. Kärnborrning kan göras på stora djup, upp till två kilometer ned i marken. 

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • Hur djupt kan man kärnborra?