Hammarborrning

FÖRDJUPNING: GEOTEKNISK BORRNING

Geoteknisk borrning ingår i en geoteknisk undersökning. Man gör en geoteknisk undersökning inför olika typer av markarbeten, till exempel större byggprojekt.

Det är viktigt att förstå hur marken ser ut och vilka risker som finns med att utföra olika typer av arbeten i marken. Man behöver kunskap om markens egenskaper för att kunna välja rätt tekniker för att borra och bygga. Man behöver dessutom kunskap för att kunna planera in metoder för att stabilisera marken, som till exempel att påla. På så sätt kan man undvika skred och ras eller att marken rör på sig på något annat sätt (som ofta kallas att marken ”sätter sig”).

Vad undersöks?

Några av de saker som ofta undersöks är:

  • vilka jordarter som finns
  • i vilken ordning jordarterna ligger (jordartsföljden)
  • jorddjupet
  • vilka bergarter som finns
  • grundvattennivån

Med hjälp av den information som samlas in, kan man sedan göra en analys för att beräkna till exempel markens hållfasthet. Hållfasthet är ett begrepp som används för att beskriva hur bra marken håller att bygga på.

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • Ge minst två exempel på vad man undersöker vid en geoteknisk undersökning.
  • Vad betyder "markens hållfasthet"?

 

Metoder och maskiner

För att undersöka jordlager och djup används olika typer av borrmetoder. Det vanligaste sättet att ta jordprover är med en så kallad skruvborr. Proverna undersöks sedan i ett laboratorium.

Man kan även undersöka gränsen mellan jorden och berget.

Man kan även ta bergartsprover eller jordprover med kärnborrning. För att läsa mer om kärnborrning, klicka här. 

Sammanfattning

Vilka borrtekniker som används för att undersöka marken beror på vad som ska byggas eller anläggas och på hur marken ser ut. Det kan också vara aktuellt att ta både jordprover och prover på berggrunden, det vill säga borrkärnor. Det företag, som gör geotekniska undersökningar med hjälp av en borrigg, har ofta med sig ett antal olika tillbehör för olika typer av provtagning och borrning.'

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • Vilket är det vanligaste sättet att ta jordprov?
  • Man använder olika borrar för att ta upp jordprover. Vad heter de?