Hammarborrning

FÖRDJUPNING: HAMMARBORRNING (FÖR GRUNDLÄGGNING OCH BRUNNAR)

Hammarborrning är en borrningsteknik som passar för många olika typer av mark och till olika typer av arbeten.

Hammarborrning är den mest använda tekniken vid anläggningsarbeten. Hammarborrning används för att borra i:

  • berg
  • mark med stenblock och andra hinder, till exempel murar av sten och betong.

Man hammarborrar också för att borra vatten- och energibrunnar.

Tryckluft driver hammarborren

En hammarborr drivs av tryckluft. Rörelsen kan beskrivas som stötvis tryckande: hamrande. Därför heter det så. Samtidigt roterar borren. Borrkronan krossar berg, stenar och annat som kan finnas i vägen.

Hammaren drar med sig ett foderrör av stål. Foderröret hindrar jord och annat från att ramla ner i hålet. Det fungerar också som skyddsrör efter att arbetet är klart.

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • Vad drivs en hammarborr av?

 

Borrkax

Det krossade berget, jorden och stenarna kallas borrkax. Det är det som blir över efter borrningen. Borrkaxen tas ut genom foderröret.

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • Vad är borrkax?

 

Två olika typer av hammarborrning

Det finns två typer av hammarborrning: topphammarborrning och sänkhammarborrning.

  • Vid topphammarborrning är borrhammaren placerad över markytan.
  • Vid sänkhammarborrning är borrhammaren placerad nere i borröret.

Vid båda dessa tekniker kan man behöva sätta ihop (eller skarva) borrör och borrstål. Borrör är ihåliga stålrör, som sätts ihop beroende på hur djupt man borrar.

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • Vad heter de två olika typerna av hammarborrning?