Kärnborrning

Maskinsäkerhet

Det finns många rörliga delar i en borrigg. Delarna kan också vara blöta, leriga eller oljiga vilket gör dem hala. Läs på om säkerheten för att undvika olyckor. 

SE BILDER

FÖRDJUPNING: KÄRNBORRNING

Kärnborrning görs för att undersöka berg. Det görs till exempel för att hitta svagheter i berget när man ska bygga, eller för att leta efter värdefulla mineral.

När man kärnborrar använder man en kärnborrningsrigg. Maskinen kallas ofta borrigg. Borriggen är olika stor beroende på vad man borrar efter, och hur djupt. Vid djupa borrningar är borriggen ofta större. De minsta kärnborrningsriggarna är en halvmeter höga, medan en stor kärnborrningsrigg kan vara lika stor som en stor lastbil. 

Kärnborrning görs i alla riktningar

Kärnborrning kan göras i alla olika riktningar: rakt ned, i lutning eller rakt upp om man är i en tunnel. Moderna kärnborrningsriggar har ofta datorsystem som kan automatisera borrningen. De kan då ofta styras med pekskärmar. På pekskärmarna ser man information om borrningen och borriggen, och man kan styra hur nästa borrning ska ske. 

Vid prospektering behöver borriggen ofta kunna köras i skogen där det inte finns vägar. Det ska finnas tryckluft och vatten i maskinen som kan användas vid behov. 

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • Varför behövs olika stora borriggar?
  • Vad kan man se/göra på pekskärmarna som används till moderna kärnborrningsriggar?

 

Borrningen görs med en borrkrona som ofta har diamanter. Diamant är ett mycket hårt material som borrar sig igenom allt berg. På grund av diamanterna används ofta namnet diamantborrning för kärnborrning.

Borrkronan roteras för att borra sig ned i berget. Vatten spolas ned för att ta bort borrkax och kyla borrkronan. Borrkax är det krossade berg som blir över vid borrningen.

Olika typer av kärnborrning

Det finns två typer av kärnborrning: konventionell kärnborrning och wirelineborrning.

  1. Vid konventionell kärnborrning borrar man i etapper. Kärnorna trycks in i borrören, och sedan lyfter man upp kärnorna en efter en. Konventionell kärnborrning används vid små till medelstora djup.
  2. Vid wirelineborrning finns en så kallad kärnfångare som kan hämtas med en wire. På så sätt behöver man inte lyfta upp borrören och kronan. Denna metod används vid medelstora till mycket stora djup.

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • Vad heter det starka material som kan borra sig igenom berg?
  • Varför finns det två olika typer av kärnborrning?