Hammarborrning

SÄKERHET: HAMMARBORRNING (FÖR GRUNDLÄGGNING OCH BRUNNAR)

Det finns flera risker vid hammarborrning. För att undvika att skada sig, är det viktigt att man följer de säkerhetsregler som finns.

Det finns flera risker vid hammarborrning, till exempel:

  • att man arbetar i lutande eller ostabil terräng
  • att det ingår flera arbetsmoment där olika delar ska monteras och skruvas isär 
  • att borriggarna har tunga och oskyddade delar som rör på sig.

Det finns ingen specifik utbildning för att hantera maskinutrustningen. För att undvika olyckor är det arbetsledarens ansvar att se till att borraren har rätt kunskaper, och borrarens ansvar att utföra arbetet enligt säkerhetsreglerna.

 

Maskinsäkerhet och märkning

En borrmaskin innehåller olika delar som arbetar tillsammans. Kompressorn jobbar med högt tryck. Om en slang från maskinen lossnar eller går sönder kan det leda till svåra skador. När en borrmaskin tillverkas genomgår den en riskbedömning där tillverkaren försöker att minimera riskerna så mycket som möjligt.

I maskinens instruktionsbok eller bruksanvisning finns alltid information om risker för skador. Varningsskyltar ska även sitta på maskinen där det finns risk för skador. En maskin som har genomgått en riskbedömning och anses säker för användning får en CE-märkning.

För att undvika skador ska arbetsledaren:

• Se till att borraren har rätt utbildning och har läst och förstått instruktionsboken.
• Se till att borraren känner till var maskinens nödstopp sitter.
• Se till att borraren kan maskinens olika funktioner.
• Se till att minst en instruktionsbok alltid finns på arbetsplatsen.

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • När får en maskin en CE-märkning?

 

Vanliga skador

De vanligaste sätten som man skadar sig på vid brunnsborrning är att man klämmer sig, lyfter fel, eller skadas av maskinen eller föremål som rör sig. Skadorna är sällan livshotande men kan ändå vara så allvarliga att man måste vara borta från jobbet länge. När man har press på att bli klar i tid slarvar man ofta med säkerheten. Var försiktig och stressa inte i arbetet!

Oanade faror
• Buller kan påverka hörseln – använd hörselskydd!
• Damm kan påverka lungorna – se till att borrmaskinen har en dammsugare. Spola med vatten och använd en mask.
• När man jobbar ensam. Om en olycka sker är det viktigt att den som borrar snabbt kan larma.

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • Vad bör din arbetsledare se till att du kan? Ge två exempel.
  • Vad kan göra att man slarvar med säkerheten?