Beräkningsmetoder

Olika typer av beräkningar kan användas för att få bättre kännedom om grundvattenmagasinet.

Grundvattenbildningens storlek och uttagsmöjligheter är exempel på faktorer som kan uppskattas genom vattenbalansberäkningar. Dessa kan göras genom analytisk beräkning, numerisk modellering eller känslighetsanalys.

Läs mer-tips:

  • Grundvattenbildning i svenska typjordar, översiktlig beräkning med vattenbalansmodell av Allan Rodhe m.fl. år 2006.

Senast ändrad 2019-05-23

Skriv ut

Relaterad information

;