Om handledningen

Här kan du läsa mer om vilka handledningen vänder sig till och hur den kan användas.

Den här handledningen är till för att ge ett kunskapsunderlag om sur sulfatjords egenskaper och utbredning. Den vänder sig till dig som är:

  • handläggare på länsstyrelsen och kommuner som arbetar med översikts- och detaljplanering
  • planerare och handläggare på olika myndigheter, till exempel Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen
  • konsult och entreprenör inom mark och planering
  • markägare.

De underlag SGU tagit fram ska kunna användas av myndigheter och berörda verksamhetsutövare för att formulera tillräckliga krav vid de vattenförekomster som inte når MKN. Detta kan ske genom att undvika en markanvändning som leder till att aktiv sur sulfatjord bildas, men även genom åtgärder som syftar till att minska miljöbelastningen från befintliga områden med aktiv sur sulfatjord.

Författare

Gustav Sohlenius, Marina Becher och Fredrik Karlsson

Om SGU:s handledningar

SGU:s handledningar utgör hjälp och stöd i olika frågor, till exempel hur du kan använda vår geologiska information och våra tjänster. För dig som vill spara ned informationen finns en funktion där du skapar din egna pdf-dokument av sidorna.

Senast ändrad 2019-08-23

Skriv ut