Handledning Hur man känner igen och undersöker sur sulfatjord

Mer information om sur sulfatjord

Vill du veta mer om sur sulfatjord? Här nedan har vi samlat länkar till en del informationsmaterial, rapporter och artiklar som kan vara till nytta.

Sur sulfatjord – egenskaper och utbredning

Rapport. Sveriges Geologiska Undersökning. 2019.

Sulfidjordar och sura sulfatjordar i Västerbotten och Norrbotten

Rapport. Sveriges Geologiska Undersökning. 2015.

Miljöproblemet sura sulfatjordar

Ett kunskapsunderlag och en beskrivning av Länsstyrelsen Västerbottens och Länsstyrelsen Norrbottens strategiska arbete (2017)

Sulfatjordspåverkan i kustmynnande småvattendrag i Västerbotten

Tolkningar av nuläget med hjälp av en kemisk bedömningsmodell och provfiske. Länsstyrelsen i Västerbotten (2017)

Surt möter sött och salt

VIMLA

Senast ändrad 2019-09-05

Skriv ut