Handledning Geologi i översikts­planering

Kusterosion

Klimatförändring med stigande havsnivåer, ökad stormfrekvens och förändrade hydrologiska förhållande på land är en annan viktig fråga där bra underlag är nödvändiga för en god planering av framtida byggande. Ett exempel på problematik är när man försöker klimatsäkra kustzonen genom att ändra kustlinjen i syfte att stärka motståndskraften mot stranderosion och översvämningar.

Detta kan i sin tur medföra ökade erosionsproblem på andra platser längst kusten. Ett ökat tillflöde av sediment i vikar på grund av ökad nederbörd och förskjutning av skyddsvärda områden är ett annat klimatrelaterat problem

Senast ändrad 2020-03-24

Skriv ut