Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Uran – referenser

[1] SGU, 2003: Mineralmarknaden. Tema: Uran. Per. publ. 2003:3. Sveriges geologiska undersökning, 70 s.

[2] Andersson, M., Carlsson, M., Ladenberger, A., Morris, G., Sadeghi, M. & Uhlbäck, J., 2014: Geokemisk atlas över Sverige. Sveriges geologiska undersökning, 208 s.

[3] Ek, B.-M., Thunholm, B., Östergren, I., Falk, R. & Mjönes, L., 2007: Naturlig radioaktivitet, uran och andra metaller i dricksvatten. SGU-rapport 2007:13. Sveriges geologiska undersökning, 21 s.

[4] Ahlquist, M., Ranelycke, C. & Persson, K.M., 2007: Uranrening av dricksvatten. Rapport Nr 2007–12. Svenskt Vatten, 28 s.

[5] Åström, M.E., Peltola, P., Rönnback, P., Lavergren, U., Bergbäck, B., Tarvainen, T., Backman, B. & Salminen, R., 2009: Uranium in surface and groundwaters in Boreal Europe. Geochemistry Exploration Environment Analysis (9), 51–62.

[6] SGU, 2022: Grundvattenobservationer – databas. Sverige. 2022-06-13.

[7] Edsfeldt, C., 2001: The radium distribution in some Swedish soils and its effect on radon emanation. Doktorsavhandling, Kungliga Tekniska högskolan, 64 s.

[8] Riedel, T. & Kübeck, C. 2017: Uranium in groundwater. A synopsis based on a large hydrogeochemical data set. Water Research (129), 29–38.

[9] Nordbäck, J., Tiberg, C. & Lindström, Å., 2004: Karaktärisering av kisaska. Kisaskeförorenade områden i Sverige. Varia 550. Statens geotekniska institut, 84 s.

[10] Lavergren, U., Åström, M.E., Falk, H. & Bergbäck, B., 2009: Metal dispersion in groundwater in an area with natural and processed black shale – Nationwide perspective and comparison with acid sulfate soils. Applied Geochemistry 24 (2009), 359–369.

[11] Livsmedelsverket 2023: Tolka resultatet av din dricksvattenanalys, Livsmedelsverket. <www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/vattenprov-och-analys-av-ditt-dricksvatten/tolka-ditt-vattenanalysresultat> åtkommen den 27 februari 2023.

[12] Schulte-Herbrüggen, H. M. A., Christensen, J., Olofsson, B. & Morey Strömberg, A., 2022: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Livsmedelsverkets externa rapportserie E 2022 nr 01, 1104–7089. Livsmedelsverket, 182 s.

[13] Pontér, S., Rodushkin I., Engström, E., Rodushkina K., Paulukat, C., Peinerud, E. & Widerlund, A., 2021: Early diagenesis of anthropogenic uranium in lakes receiving deep groundwater from the Kiruna mine, northern Sweden. Science of the Total Environment (793). Artikel 148441.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut