Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Uran – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Uran
U (µg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 97 2,7 5,6 < < 0,0 0,4 2,3 9,6 18,5 86,6 4,1 3,1 6,2
J Enskild brunn jord 1 201 2,3 7,7 0,0 0,1 0,3 0,9 2,1 4,8 8,2 90,8 5,7 1,5 1,3 0,6
J Källa 35 1,5 2,1 0,0 0,1 0,3 0,7 2,1 3,6 5,2 94,3 2,9 2,9
J Rör 10 0,1 0,1 < 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 100,0
B Större vattentäkt berg 53 1,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0,3 1,1 4,6 8,4 90,6 7,5 1,9
B Enskild brunn berg 1 283 3,8 11,7 < 0,0 0,1 0,6 2,3 8,0 20,0 85,0 6,4 2,1 3,7 2,9
J 1 349 2,3 7,4 0,0 0,0 0,2 0,9 2,1 4,8 8,5 90,7 5,6 1,6 1,6 0,5
B 1 337 3,7 11,4 < 0,0 0,1 0,6 2,2 7,8 20,0 85,2 6,4 2,1 3,5 2,8
Region B J Större vattentäkt jord 125 1,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,2 1,7 3,0 5,4 92,0 8,0
J Enskild brunn jord 3 018 0,7 3,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 1,2 2,9 96,7 2,2 0,4 0,4 0,3
J Källa 155 0,9 4,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 1,0 3,0 96,1 2,6 0,6 0,6
J Rör 19 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 1,8 2,0 100,0
B Större vattentäkt berg 84 1,9 4,4 0,0 0,0 0,1 0,3 1,7 4,1 10,7 90,5 2,4 4,8 2,4
B Enskild brunn berg 3 567 4,0 14,2 0,0 0,0 0,1 0,5 2,5 8,7 17,5 83,5 7,7 2,6 3,6 2,7
J 3 328 0,7 3,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 1,4 3,0 96,5 2,4 0,4 0,4 0,3
B 3 651 4,0 14,1 0,0 0,0 0,1 0,5 2,5 8,6 17,0 83,6 7,5 2,6 3,6 2,7
Region C J Större vattentäkt jord 82 1,0 3,7 0,0 0,0 0,1 0,2 0,6 1,1 2,1 96,3 1,2 2,4
J Enskild brunn jord 1 185 2,4 13,6 0,0 0,0 0,1 0,2 1,2 4,7 10,0 90,3 4,6 2,4 1,5 1,2
J Källa 83 1,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,2 4,7 5,0 5,9 75,9 19,3 4,8
J Rör 7 7,1 13,6 0,0 0,0 0,0 0,1 14,0 35,6 35,6 71,4 14,3 14,3
B Större vattentäkt berg 23 5,1 6,8 < 0,0 0,2 1,8 8,2 18,0 20,0 65,2 17,4 4,3 13,0
B Enskild brunn berg 2 913 8,4 24,5 0,0 0,1 0,4 1,5 5,5 19,0 40,0 73,1 10,6 3,9 6,0 6,4
J 1 371 2,3 12,7 0,0 0,0 0,1 0,2 1,2 5,0 10,0 89,8 5,2 2,5 1,5 1,1
B 2 936 8,3 24,4 0,0 0,1 0,4 1,5 5,5 19,0 39,5 73,0 10,7 3,9 6,1 6,3
Region D J Större vattentäkt jord 2 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 100,0
J Enskild brunn jord 377 7,8 14,0 0,1 0,1 0,7 3,2 9,2 19,0 29,0 61,3 14,9 8,0 11,1 4,8
J Källa 47 4,0 5,4 0,1 0,2 0,8 1,9 4,8 12,7 18,8 76,6 12,8 4,3 6,4
J Rör 4 13,2 14,3 0,1 0,1 2,1 10,6 24,4 31,7 31,7 50,0 25,0 25,0
B Större vattentäkt berg 2 3,4 4,5 0,2 0,2 0,2 3,4 6,6 6,6 6,6 50,0 50,0
B Enskild brunn berg 675 14,8 47,8 0,0 0,1 0,8 3,9 16,0 35,0 57,0 54,4 13,0 6,5 12,9 13,2
J 430 7,5 13,4 0,1 0,1 0,7 3,0 8,8 18,9 26,0 62,6 14,4 7,4 11,2 4,4
B 677 14,8 47,7 0,0 0,1 0,8 3,9 16,0 35,0 57,0 54,4 13,1 6,5 12,9 13,1
Region E J Större vattentäkt jord 119 15,8 108,8 0,1 0,1 0,3 2,1 8,6 20,3 26,0 66,4 11,8 6,7 12,6 2,5
J Enskild brunn jord 2 218 6,2 14,2 0,0 0,1 0,3 1,2 5,6 16,0 28,0 72,0 11,8 5,4 6,2 4,7
J Källa 194 4,1 8,7 0,0 0,0 0,1 0,5 4,4 10,0 26,7 77,3 11,9 3,6 3,6 3,6
J Rör 36 1,8 3,8 0,0 0,0 0,1 0,2 1,4 7,0 12,6 86,1 8,3 2,8 2,8
B Större vattentäkt berg 39 16,4 33,6 0,1 0,5 3,1 6,5 17,5 33,0 78,8 41,0 20,5 12,8 15,4 10,3
B Enskild brunn berg 9 019 11,9 36,8 0,3 0,5 1,4 3,8 10,0 26,0 44,5 57,0 17,1 7,9 9,4 8,6
J 2 576 6,4 27,0 0,0 0,1 0,2 1,1 5,6 16,0 27,0 72,3 11,8 5,2 6,3 4,4
B 9 058 11,9 36,8 0,3 0,5 1,4 3,8 10,0 26,0 44,5 56,9 17,1 7,9 9,4 8,6
Region F J Större vattentäkt jord 76 19,1 18,1 0,9 2,8 7,5 13,9 26,0 47,6 59,2 15,8 23,7 14,5 27,6 18,4
J Enskild brunn jord 1 072 17,2 39,3 0,6 1,3 3,4 8,9 19,0 37,0 54,0 32,6 21,6 12,3 19,4 14,0
J Källa 56 11,0 17,2 0,2 0,2 1,9 4,8 14,5 26,0 38,4 53,6 10,7 12,5 16,1 7,1
J Rör 5 10,6 11,3 1,6 1,6 2,5 4,1 17,9 27,0 27,0 60,0 40,0
B Större vattentäkt berg 4 12,1 8,0 0,9 0,9 6,4 14,7 17,8 18,1 18,1 25,0 25,0 50,0
B Enskild brunn berg 6 235 24,5 45,5 1,0 2,0 4,6 11,0 26,0 55,0 88,0 26,7 19,9 12,3 19,3 21,8
J 1 216 17,0 37,4 0,6 1,2 3,5 9,0 19,0 37,0 53,0 32,6 21,3 12,3 19,9 13,8
B 6 239 24,5 45,5 1,0 2,0 4,6 11,0 26,0 55,0 88,0 26,7 19,9 12,3 19,3 21,8
Region G J Större vattentäkt jord 134 5,1 28,8 0,1 0,1 0,2 0,6 2,2 7,7 11,5 79,1 14,9 1,5 3,0 1,5
J Enskild brunn jord 1 046 5,2 57,3 < 0,0 0,1 0,4 1,5 7,0 17,0 87,9 4,8 1,5 3,7 2,1
J Källa 226 1,4 3,7 0,0 0,0 0,1 0,3 0,7 2,7 7,5 93,4 4,0 0,9 1,3 0,4
J Rör 47 7,0 13,9 0,0 0,0 0,1 1,9 7,4 20,4 34,0 61,7 23,4 4,3 4,3 6,4
B Större vattentäkt berg 60 4,6 8,9 0,0 0,1 0,3 1,5 6,0 9,3 15,8 68,3 23,3 1,7 3,3 3,3
B Enskild brunn berg 1 691 13,8 92,8 0,0 0,1 0,4 2,0 7,8 25,0 46,9 65,8 12,8 6,2 7,1 8,2
J 1 456 4,6 49,4 < 0,0 0,1 0,3 1,5 7,1 15,0 87,1 6,2 1,5 3,3 1,9
B 1 751 13,5 91,2 0,0 0,1 0,4 1,9 7,7 24,0 45,0 65,8 13,1 6,1 7,0 8,0
Region H J Större vattentäkt jord 13 2,7 4,1 0,1 0,1 0,3 0,5 2,3 8,8 12,0 76,9 15,4 7,7
J Enskild brunn jord 36 1,2 2,2 < 0,1 0,1 0,3 0,7 3,5 8,1 94,4 5,6
J Källa 38 1,4 4,0 0,0 0,0 0,1 0,4 1,4 2,1 8,0 94,7 2,6 2,6
J Rör 11 0,3 0,3 < 0,0 0,0 0,2 0,5 0,6 1,0 100,0
B Större vattentäkt berg 9 15,6 38,6 1,5 1,5 1,9 2,8 3,8 118,5 118,5 88,9 11,1
B Enskild brunn berg 166 10,9 70,2 < < 0,0 1,3 2,5 9,0 26,0 88,6 2,4 0,6 4,8 3,6
J 98 1,4 3,2 0,0 0,0 0,1 0,3 0,9 3,3 8,2 92,9 5,1 1,0 1,0
B 175 11,1 68,8 < < 0,0 1,5 2,5 9,0 26,1 88,6 2,3 0,6 4,6 4,0
Region I J Större vattentäkt jord 45 1,0 1,5 0,0 0,0 0,1 0,3 1,1 3,3 3,7 97,8 2,2
J Enskild brunn jord 382 0,7 2,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 1,4 2,5 96,3 1,3 1,3 1,0
J Källa 137 0,6 1,7 < 0,0 0,0 0,2 0,4 1,5 2,5 97,8 1,5 0,7
J Rör 33 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,8 100,0
B Större vattentäkt berg 40 15,7 28,4 0,0 0,1 0,3 1,8 15,7 56,2 85,4 65,0 2,5 2,5 15,0 15,0
B Enskild brunn berg 587 10,8 34,5 0,0 0,0 0,2 1,5 7,2 22,5 46,0 71,2 8,7 5,5 6,6 8,0
J 597 0,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 1,4 2,7 97,0 1,3 0,8 0,8
B 627 11,1 34,1 0,0 0,0 0,2 1,5 7,6 25,0 53,5 70,8 8,3 5,3 7,2 8,5
Region J J Större vattentäkt jord 2 0,0 0,0 < < < 0,0 0,1 0,1 0,1 100,0
J Enskild brunn jord 16 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 1,1 2,5 100,0
J Källa 12 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 100,0
J Rör 1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 100,0
B Större vattentäkt berg 1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 100,0
B Enskild brunn berg 20 2,1 4,0 0,0 0,1 0,2 0,9 1,4 6,0 12,7 90,0 5,0 5,0
J 31 0,3 0,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,1 100,0
B 21 2,1 3,9 0,1 0,1 0,2 0,9 1,4 3,6 8,3 90,5 4,8 4,8
Bottenviken J Större vattentäkt jord 25 0,3 0,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,9 1,3 100,0
J Enskild brunn jord 371 0,6 3,0 < < 0,0 0,1 0,2 0,7 1,8 98,4 0,5 0,3 0,5 0,3
J Källa 89 0,7 1,8 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 1,6 4,8 95,5 4,5
J Rör 8 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,4 100,0
B Större vattentäkt berg 23 2,9 5,8 0,1 0,1 0,2 0,9 1,9 5,9 15,0 87,0 4,3 8,7
B Enskild brunn berg 454 6,9 47,1 0,0 0,0 0,1 0,4 1,5 6,9 20,0 87,2 5,5 1,1 2,6 3,5
J 493 0,6 2,7 < < 0,0 0,1 0,3 1,0 1,9 98,0 1,2 0,2 0,4 0,2
B 477 6,7 46,0 0,0 0,0 0,1 0,4 1,6 6,9 20,0 87,2 5,5 1,0 2,9 3,4
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 147 13,1 101,5 0,1 0,1 0,2 0,8 3,5 8,2 12,0 79,6 13,6 2,0 2,7 2,0
J Enskild brunn jord 1 017 5,5 58,1 0,0 0,1 0,1 0,4 1,8 7,9 19,0 86,6 5,4 1,8 4,0 2,2
J Källa 305 1,3 3,5 0,0 0,0 0,1 0,3 0,8 2,5 5,9 94,1 3,6 0,7 1,3 0,3
J Rör 70 4,7 11,8 0,0 0,0 0,1 0,5 5,2 9,1 23,0 74,3 17,1 1,4 2,9 4,3
B Större vattentäkt berg 80 11,9 24,9 0,1 0,1 0,5 2,5 6,8 42,7 60,5 62,5 17,5 2,5 6,3 11,3
B Enskild brunn berg 1 848 13,7 88,8 0,0 0,1 0,5 2,5 8,5 25,0 47,0 65,3 12,4 6,4 7,5 8,4
J 1 542 5,3 56,7 0,0 0,0 0,1 0,4 1,6 7,3 15,0 86,9 6,4 1,6 3,3 1,9
B 1 928 13,6 87,1 0,0 0,1 0,5 2,5 8,5 25,0 48,0 65,1 12,7 6,2 7,4 8,6
N Östersjön J Större vattentäkt jord 128 15,3 15,8 0,7 0,9 4,1 10,9 20,3 32,2 51,9 28,1 20,3 12,5 27,3 11,7
J Enskild brunn jord 2 427 12,0 28,9 0,1 0,3 1,1 4,9 13,2 29,0 46,0 50,1 17,5 9,3 13,4 9,7
J Källa 168 7,2 12,9 0,0 0,1 0,3 2,4 9,1 21,8 27,0 66,1 11,9 7,7 9,5 4,8
J Rör 46 3,1 7,3 0,0 0,0 0,1 0,1 1,6 16,6 17,9 87,0 2,2 8,7 2,2
B Större vattentäkt berg 17 11,2 9,5 0,1 0,1 3,5 11,8 17,5 26,9 33,0 35,3 11,8 17,6 29,4 5,9
B Enskild brunn berg 12 181 19,2 44,6 0,5 0,9 2,6 7,2 19,0 43,0 73,0 40,2 18,6 10,4 14,8 15,9
J 2 784 11,7 27,4 0,1 0,2 1,0 4,8 13,8 28,3 46,0 50,6 17,1 9,2 13,8 9,3
B 12 198 19,2 44,6 0,5 0,9 2,6 7,2 19,0 43,0 73,0 40,2 18,6 10,5 14,8 15,9
S Östersjön J Större vattentäkt jord 196 2,9 5,7 < 0,0 0,0 0,6 2,8 9,0 18,0 82,7 8,7 3,1 5,1 0,5
J Enskild brunn jord 3 392 2,4 10,1 0,0 0,0 0,1 0,4 1,6 5,4 11,0 88,9 5,7 2,3 2,0 1,1
J Källa 170 2,1 5,8 0,0 0,0 0,0 0,2 1,7 5,3 9,0 89,4 5,9 1,8 1,2 1,8
J Rör 31 0,4 0,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 1,4 2,0 100,0
B Större vattentäkt berg 135 4,8 18,8 0,0 0,0 0,1 0,6 3,6 10,0 14,0 80,0 9,6 5,9 3,0 1,5
B Enskild brunn berg 5 129 8,2 21,3 0,0 0,1 0,3 1,7 7,0 21,0 37,0 69,3 11,6 5,0 7,2 6,9
J 3 820 2,4 9,7 0,0 0,0 0,1 0,3 1,6 5,5 11,0 88,7 5,8 2,3 2,1 1,1
B 5 265 8,1 21,3 0,0 0,1 0,3 1,6 7,0 21,0 37,0 69,5 11,5 5,1 7,1 6,8
Västerhavet J Större vattentäkt jord 162 0,6 2,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 1,8 2,3 98,1 1,2 0,6
J Enskild brunn jord 3 182 1,4 6,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 2,8 5,1 93,9 3,5 0,9 1,0 0,7
J Källa 244 1,5 4,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 5,0 5,9 86,9 9,4 2,0 1,2 0,4
J Rör 15 4,0 9,6 < 0,0 0,0 0,1 0,7 14,0 35,6 80,0 6,7 6,7 6,7
B Större vattentäkt berg 57 4,3 7,9 < 0,0 0,2 0,7 4,3 20,1 21,9 77,2 10,5 1,8 8,8 1,8
B Enskild brunn berg 6 105 6,0 23,7 0,0 0,1 0,3 1,2 4,1 12,0 24,0 77,9 9,9 3,5 4,7 4,0
J 3 604 1,4 6,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 2,8 5,1 93,6 3,8 1,0 1,0 0,6
B 6 162 6,0 23,6 0,0 0,1 0,3 1,2 4,1 12,0 24,0 77,9 9,9 3,4 4,7 4,0
Sverige J Större vattentäkt jord 853 6,2 43,3 0,0 0,0 0,1 0,6 3,8 13,2 24,0 77,5 9,8 3,5 6,4 2,7
J Enskild brunn jord 10 861 4,6 24,0 0,0 0,0 0,1 0,4 2,7 11,0 21,0 81,5 7,5 3,4 4,5 3,0
J Källa 1 011 2,4 6,8 0,0 0,0 0,1 0,3 1,4 5,9 12,0 86,9 6,9 2,3 2,6 1,3
J Rör 182 4,0 10,2 0,0 0,0 0,0 0,2 2,0 13,4 23,0 80,8 7,7 2,7 4,4 4,4
B Större vattentäkt berg 357 6,4 17,7 0,0 0,0 0,2 1,2 5,3 15,0 26,7 73,9 11,8 4,2 6,2 3,9
B Enskild brunn berg 26 904 13,2 41,9 0,0 0,2 0,8 3,4 11,0 31,0 53,0 57,6 14,6 7,2 10,1 10,5
J 12 959 4,5 24,7 0,0 0,0 0,1 0,4 2,7 11,0 20,0 81,7 7,7 3,3 4,5 2,9
B 27 264 13,1 41,7 0,0 0,1 0,8 3,4 11,0 30,5 52,5 57,8 14,6 7,2 10,1 10,4
ALLA J+B 41 934 10,3 37,4 0,0 0,1 0,3 2,0 8,4 24,0 43,0 65,7 12,2 5,9 8,2 8,0

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut