Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Skapa din egen pdf

Här kan du skapa en egen pdf av de avsnitt i handledningen som du är intresserad av. Välj innehåll i din pdf genom att kryssa för de avsnitt du vill exportera. Antal sidor per avsnitt syns som exempelvis "2/4". Om du i stället vill ladda ner hela handledningen, klicka på "Ladda ner hela".

 • Om handledningen
  0 / 9
 • Grundvattnets kvalitet – oorganiska ämnen
  0 / 175
 • Grundvattnets kvalitet – organiska ämnesgrupper
  0 / 54
 • Grundvattnets kvantitet
  0 / 1

Din PDF

0 / 239

Ladda ner hela handledningen

Tips

Tänk på att din pdf kan bli väldigt stor om du laddar ner allt innehåll. Om du endast är intresserad av vissa delar av handledningen, välj just de sidorna vid din export.

Innan du klickar på "Ladda ner sparade avsnitt" eller "Ladda ner hela" måste du klicka i rutan "Jag är inte en robot" ("I'm not a robot").